Update ANAF: Calendarul Obligațiilor Fiscale Octombrie 2020
22 October 2020

 Anul acesta, mai mult ca niciodată, am fost și încă suntem supuși unei dinamici a schimbării în domeniul economic de mare viteză. Însă doamna Contilia, care știe când se depun toate Formularele și Declarațiile, este alături de noi. Pentru a ține pasul și a proceda corect din punct de vedere fiscal atunci când vine vorba de afacerile și companiile noastre, trebuie să rămânem la zi cu toate noutățile care survin.

 Pentru a fi la zi, ai nevoie de 2 lucruri: Software-ul 1C:Contabilitate și update-uri clare, transparente 

 Recomandarea generală a doamnei Contilia este să consultăm calendarul ANAF. De această dată, echipa 1C s-a ocupat de asta pentru dumneavoastră, pentru ca energia să vă fie cheltuită strict pentru dezvoltarea afacerilor voastre. Calendarul nu este complet, au fost selectate obligațiile cu caracter general. Pentru lista completă, puteți oricând consulta acest link. 

Calendarul Obligațiilor Fiscale ANAF pentru luna octombrie

 26 octombrie 2020

  •  Depunerea formularului 097 "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", pentru ieșirea din sistemul TVA la încasare de către persoanele impozabile a căror perioadă fiscală este luna, care la data de 1 ianuarie 2020 aplică sistemul TVA la încasare, și care se află într-una din următoarele situații: 

          - au depășit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna septembrie 2020; 

          - nu au depășit cifra de afaceri de 2.250.000 lei, dar renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

  •  Depunerea formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat" pentru obligațiile de plată cu termen lunar sau trimestrial și plata acestor obligații. 
  •  Depunerea formularului 112 "Declarație privind obligația de plată a contribuției sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

 ATENȚIE! Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 salariați, care dețin cod fiscal pentru impozitul pe salarii, se declară și se plătește de societatea-mamă la organul fiscal la care aceasta este înregistrată. Codul fiscal al fiecărui sediu secundar și impozitul pe salarii aferent (0 sau suma de plata) se declară la secțiunea F.2. a formularului 112. Pentru plata impozitului societatea-mamă va întocmi câte un ordin de plată distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de identificare fiscală al beneficiarului înscriindu-se codul fiscal al sediului secundar.

  •  Depunerea formularului 300 “Decont de taxa pe valoare adaugată” de către plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală este luna sau trimestrial și plata TVA-ului datorat.  Decontul se depune și de contribuabilii care au primit decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA ca urmare a solicitării de scoatere din evidență ca plătitor de TVA prin depunerea formularului 010, 070 sau 020, după caz, acesta reprezentând ultimul decont depus.
  •  Depunerea formularului 301 "Decont special de taxă pe valoarea adaugată" și plata TVA-ului datorat, de către persoanele neînregistrate și care nu au obligația să se înregistreze normal ca plătitori de TVA (conform articolului 316 din Codul Fiscal*)

 NOTĂ: Persoanele înregistrate normal ca plătitoare de TVA conform articolului 316 Cod fiscal NU DEPUN formularul 301, ci formularul 300!  

  •  Depunerea formularului 307 “Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugată” 
  •  Depunerea formularului 311 „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adaugată” a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”
  •  Depunerea formularului 390 VIES "Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare", de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări și achiziții intracomunitare, prestații și achiziții de servicii intracomunitare prevăzute la articolul 278 alineatul (2) din Codul Fiscal*, precum și livrări și achiziții în cadrul unei operațiuni triunghiulare, a căror exigibilitate a intervenit în luna Septembrie 2020.

 30 octombrie 2020

  •  Depunerea formularului 394 "Declarație informativă privind livrările/ prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național" de către persoanele impozabile înregistrate 
  •  Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal). Sunt vizați beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații).

Descoperă împreună cu echipa 1C posibilitățile de automatizare și ușuare a muncii tale!  

Programul 1C:Contabilitate este special conceput pentru eficientizarea muncii oricăror administatori și contabili din oricare domeniu de activitate. Dincolo de asta, la noi vei putea găsi cele mai relevante și precise update-uri din industrie, oferite de către doamna Contilia. 

 Te așteptăm să ni te alături!