1C:Simple ERP (1C:S-ERP)
1C:Simple ERP (1C:S-ERP) este o soluție ce dispune de mai multe fațete, ce acoperă principalele sarcini ale managementului și ale contabilității unei societăți.

Descriere Serviciu

Cu 1C:S-ERP, puteți organiza un sistem informatic unificat pentru a gestiona toate activitățile companiei:

  • Vânzări și vânzări cu amănuntul;
  • Achiziții;
  • Servicii;
  • Producție;
  • Gestiunea fondurilor;
  • Salarizare și resurse umane;
  • Finanțe, inclusiv proprietăți.

Contabilitatea de gestiune este păstrată prin informațiile înregistrate în documente. Tranzacțiile sunt introduse o singură dată și înregistrate în diferite secțiuni de contabilitate de gestiune cu posibilitatea generării declarațiilor bilanțiere și a numeroaselor rapoarte de gestiune, evidențiere și previzionare.