1C:Retail
1C:Retail permite evidenţa informatizată necesară în derularea activităţilor comerciale ale unei companii: de la facturare, baze de date, clienţi şi furnizori, facturi proforme, note de recepţie şi avize de expediţie, registru de casă şi bancă, bilete la ordin şi cecuri, bonuri de consum, facturi import pâna la rapoarte şi statistici.

Descriere Serviciu

1C:Retail este un sistem integrat de gestiune comercială ce include următoarele: 

 • program de facturare;
 • evidența clară a decontărilor cu clienții și furnizorii;
 • gestiunea stocurilor de mărfuri și materiale;
 • registru de casă și bancă;
 • evidența efectelor de primit/încasat;
 • interfața de vânzare pentru casa de marcat;
 • posibilitatea de conectare cu mai multe tipuri de echipamente periferice;
 • rapoarte de analiză pe Vânzări, Achiziții, Mișcarea stocului.
Unul din principalele avantaje ale sistemului informatic 1C:Retail reprezintă soluţia tehnologică adoptată care utilizează platforma 1C:Enterprise 8 (MS Visual Studio 7.0 .NET).Astfel există posibilitatea de a utiliza o bază de date nativă (varianta fişier) sau puteţi opta pentru varianta client-server sub Linux (PostgreSQL) sau sub Windows (PostgreSQL, IBM DB2 şi MS SQL). Unul din aceste motoare de baze de date vă permite implementarea unui sistem informatic performant şi fiabil, cu interogări client-server rapide inclus în preţul aplicaţiei (pentru versiunile server PostgreSQL şi IBM DB2). 

Aplicaţia oferă următoarele facilităţi:

 • Automatizarea activităţii de gestiune în timp real a stocurilor, urmărirea plăţilor şi a încasărilor şi permite obţinerea în orice moment, a unor situaţii exacte atât cantitativ cât şi valoric, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Realizarea unui Schimb de date rapid şi perfomant în cazul lucrului cu mai multe staţii aflate în locaţii diferite. Scopul acestui modul este de a comunica între sediu şi punctele de lucru astfel încât să se asigure unicitatea datelor (aceleaşi nomenclatoare şi documente la toate punctele de lucru şi sediu);
 • Evidenţa şi tipărirea facturilor fiscale Personalizate conform noului Cod Fiscal. Factura emisă va reflecta imaginea companiei dvs în exterior şi poate deveni o veritabilă carte de vizita;
 • Conectarea mai multor tipuri de Echipamente periferice cum ar fi: case de marcat, imprimante fiscale, cititoare coduri de bare şi terminale portabile;
 • Actualizarea permanentă prin intermediul Internet-ului la schimbările intervenite în legislaţie şi efectuarea extinderilor funcţionalitătilor sistemului pe care îl dezvoltăm din propria iniţiativă sau la cererea clientului;
 • Identificarea uşoară a articolelor din stoc (mărfuri, materiale, produse finite, ambalaje etc.) prin intermediul grupelor, codurilor de bare sau unei codificări predefinite de dumneavoastră;
 • Posibilitatea lucrului cu coduri de bare pentru articolele din nomenclator, astfel încat un produs poate să aibă oricâte coduri de bare asociate;
 • Pentru articolele ce nu au o codificare de la furnizor, se pot lista etichete cu cod de bare generat din program, inclusiv cu preţul de vânzare, pe orice imprimantă cu jet sau laser;
 • Politica de preţuri configurabilă (oferte speciale, discount-uri pe produse, etc.) şi liste de preţuri în funcţie de tipul furnizorilor/clienţilor;
 • Pentru gestiuni de tip en-detail la modificarea preţului de vânzare, programul va actualiza tot stocul la noul preţ şi va lista procesul de modificare de preţ;
 • Rezultatele faptice ale inventarierii vor fi automat comparate cu datele scriptice, ajustările efectuându-se în consecinţă şi listare proces verbal de inventariere;
 • Preluarea automată a datelor în documentele care urmează pe flux, prin referenţiere (ex: încasarea se poate opera automat pe baza unei facturi);
 • Utilizare pentru evaluarea la ieşirea din patrimoniu a metodei Costului Mediu Ponderat sau a uneia dintre metodele de epuizare a loturilor (FIFO);
 • Optimizarea mişcării stocurilor la punctele de vânzare care pot consulta reciproc stocurile şi pot transfera imediat marfa;
 • Existenţa punctelor de lucru care pot fi independente şi interdependete, tranzacţiile putând fi confidenţiale cu posibilitatea de comunicare a stocurilor;
 • Rapoarte în timp real, în mai multe valute, pentru monitorizarea cantităţilor din stoc, livrate şi facturate, după multitudinea de criterii (gestiunea, furnizorul, perioada de timp, termene de garanţie, etc.).