Actualizare nouă 1C:Contabilitate
27 March 2018
Sistemul integrat 1C:Contabilitate dispune de o nouă actualizare.
Ultima versiune a sistemului 1C:Contabilitate cuprinde următoarele modificări:
 
- Adăugare câmp pentru Verficare activi / inactivi și Verificare Split TVA, la “Parteneri”;
- S-au adaugat plafon[rile la calcul CAS pentru concedii medicale;
- Adăugare Importul / Exportul fișiere xml Revisal, în blocul de “Salarizare și personal”;
- Adăugare Adeverințe si declarații pentru salariați în” Salarizare și personal”;
- S-a adăugat Forma pentru evidența / Planificarea concediilor de odihnă;
- S-au adăugat câmpuri noi la “Contractul de angajare” și “Actul adițional la contract”;
- S-au introdus noile conturi pentru salarii;
- S-a adăugat calcul fond de handicap pe fila Suplimentar la “Calcul salarii”;
- Noul template al D112 / 13.03.2018;
- S-a adăugat forma de tipar în valută, pentru factura de vânzare, câmp introdus în factură;
- S-au adăugat la “Rețineri salariale”, fila Angajat, câmpuri pentru procent sporuri ore: noapte, suplimentare, week-end, sărbători.