Actualizare 1C:Contabilitate Standard
2 November 2017
1C:Contabilitate dispune de o nouă actualizare ce cuprinde elemente de operare a facturii de leasing.
La introducerea facturii de leasing, în “Aprovizionare și servicii primite”,  când contractul este în lei și avem cazul cu TVA limitat, se pune bifa în coloana “TVA limitat leasing”, iar la validare se va crea nota contabilă cu cheltuială nedeductibilă.

img 1.png


img 2.png


În cazul în care contractul este în valută și facturile de leasing sunt în lei, pe fila "Evidența contabilă" se va pune bifa la “Leasing în valută cu rate în RON”, se alege valuta, se completează manual suma în valută, astfel se va scădea automat și valuta din contul 167, fără a mai face operații contabile.

img 3.png

img 4.png

img 5.png

Dacă factura de leasing este cu TVA deductibil 100%, atunci nu mai punem bifele la TVA limitat leasing.

Deasemenea, s-au creat implicit conturile:
167.1 - Alte împrumuturi și datorii asimilate în valută
167.2 - Alte împrumuturi și datorii asimilate (RON)